Home / Kontakt

Kontakt


ADRES KORESPONDENCYJNY:
Food Garden Sp. z o.o.
ul. Gen. Żeligowskiego 8/10, bud A, 6 piętro
90-753 Łódź

DANE REJESTROWE:
Food Garden Sp. z o.o.
ul. Gen. Żeligowskiego 8/10
90-753 Łódź
NIP: 7322161764

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000389173. Wysokość kapitału zakładowego 75000 złotych.

E-mail: faktury@food-garden.pl

Zapraszamy do współpracy!

Faktury
E-mail: faktury@food-garden.pl

KLAUZULA RODO. Pobierz