Home / Contact

Contact


Food Garden Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź
NIP: 732-216-17-64

Wpisana do krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000389173. Wysokość kapitału zakładowego 75000 złotych.

E-mail: kontakt@food-garden.pl
Tel: +48 42 255 83 99

Zapraszamy do współpracy!

Faktury
E-mail: faktury@food-garden.pl